REFERENCE - HOTEL ADMIRAL, OPATIJA

5 električnih osobnih dizala

.

ELEKTRIČNA OSOBNA DIZALA (DUPLEX) - D1, D2

Nosivost: 1000kg ili 13 osoba Visina dizanja: 27,5 m
Brzina: 1,6 m/s Tip vrata: automatska teleskopska - VVVF regulirani pogon promjenom frekvencije i promjenom napona
Br. stanica: 10 Zaštita vrata: infracrvena svjetlosna zavjesa
Pogon: reduktorski sa frekventno reguliranim elektromotorom VVVF, 240 startanja po satu Kontrola tereta: elektronsko MC mjerenje zauzeća, punog opterećenja i preopterećenja kabine dizala
Upravljanje: MC - DUPLEX Monitoring System - sistem za 24-satnu kontrolu i dijagnostiku rada dizala
Signalizacija: LCD (liquid crystal display)

Ušteda energije 49%

.

ELEKTRIČNO OSOBNO DIZALO (SIMPLEX) - D5

Nosivost: 525kg ili 7 osoba Visina dizanja: 27,5 m
Brzina: 1,6 m/s Tip vrata: automatska centralna - VVVF regulirani pogon promjenom frekvencije i promjenom napona
Br. stanica: 10 Zaštita vrata: infracrvena svjetlosna zavjesa
Pogon: reduktorski sa frekventno reguliranim elektromotorom VVVF Kontrola tereta: elektronsko MC mjerenje zauzeća, punog opterećenja i preopterećenja kabine dizala
Upravljanje: MC - SIMPLEX Signalizacija: LCD (liquid crystal display)
.

ELEKTRIČNO OSOBNO DIZALO (SIMPLEX) - D3

Nosivost: 525kg ili 7 osoba Visina dizanja: 27,5 m
Brzina: 1,0 m/s Tip vrata: automatska centralna, 4-dijelna, istosmjerni DC pogon
Br. stanica: 10 Zaštita vrata: infracrvena svjetlosna zavjesa
Pogon: reduktorski sa frekventno reguliranim elektromotorom VVVF Kontrola tereta: elektronsko MC mjerenje zauzeća, punog opterećenja i preopterećenja kabine dizala
Upravljanje: MC - SIMPLEX Signalizacija: dot-matrix digitalni pokazivači
.

ELEKTRIČNO OSOBNO DIZALO (SIMPLEX) - D4

Nosivost: 630kg ili 8 osoba Visina dizanja: 13 m
Brzina: 1,0 m/s Tip vrata: automatska teleskopska - VVVF regulirani pogon promjenom frekvencije i promjenom napona
Br. stanica: 5 Zaštita vrata: infracrvena svjetlosna zavjesa
Pogon: reduktorski sa frekventno reguliranim elektromotorom VVVF Kontrola tereta: elektronsko MC mjerenje zauzeća, punog opterećenja i preopterećenja kabine dizala
Upravljanje: MC - SIMPLEX Signalizacija:  LCD (liquid crystal display)