REFERENCE - PRIVREDNA BANKA ZAGREB, Đure Šporera

2 električna osobna dizala

.

ELEKTRIČNO OSOBNO DIZALO - SERVO SISTEM

Nosivost: 900kg ili 12 osoba Visina dizanja: 17,6 m
Brzina: 1,2 m/s Tip vrata: automatska centralna - VVVF regulirani pogon promjenom frekvencije i promjenom napona
Br. stanica: 6 Zaštita vrata: 3D infracrvena svjetlosna zavjesa

Pogon: reduktorski sa frekventno reguliranim elektromotorom VVVF, OMRON 3G3FV regulator, 240 startanja po satu

Kontrola tereta: elektronsko MC mjerenje zauzeća, punog opterećenja i preopterećenja kabine dizala
Upravljanje: MC - SIMPLEX Telemonitoring & Telecontrol System - sistem za 24-satnu kontrolu i dijagnostiku rada dizala sa Remote Control funkcijama
Signalizacija: LCD (liquid crystal display)

Ušteda energije 49%

.

ELEKTRIČNO OSOBNO DIZALO - SERVO SISTEM

Nosivost: 1010kg ili 13 osoba Visina dizanja: 17,6 m
Brzina: 1,6 m/s Tip vrata: automatska centralna - VVVF regulirani pogon promjenom frekvencije i promjenom napona
Br. stanica: 6 Zaštita vrata: 2D infracrvena svjetlosna zavjesa

Pogon: reduktorski sa frekventno reguliranim elektromotorom VVVF, LiftEquip MFC regulator, 240 startanja po satu

Signalizacija: LCD (liquid crystal display)
Upravljanje: MC 3000 - SIMPLEX - LON BUS

Dodatna oprema: Audio sustav

Detektor pozicije: sistem za linearno pozicioniranje
- mjerna preciznost 0,1cm

Ušteda energije 49%