Hidraulična dizala Električna dizala Teretna dizala Bolnička dizala Brodska dizala Pokretne stepenice Pokretne trake Fasadna dizala  PETMS Sustav

BRODSKA DIZALA

Petrc Elevator pruža jedinstveni 24 satni / 7 dana u tjednu servis brodskih dizala.
Preko 40 godina iskustva u montaži, modernizaciji, servisu, održavanju i popravcima.

Naši certificirani i visoko obučeni inženjeri spremni su odgovoriti na sve vaše zahtjeve.

       

Tankers | Bulk carriers | Containers | RO-RO & PCC | LPG/LNG carriers | Passenger ships | Navy vessels

T E H N I Č K I  P O D A C I

Upravljački Sustav Inverterski (VVVF) pogon sa mikroprocesorskim upravljanjem
Brzina (m/min) 30, 45, 60 i 96
Nosivost (kg) 360, 500, 800, 1000, 1200, 1500, 1700, 2000 i 5000
Sabiranje Selektivno Kolektivno
Katna vrata Okretna : A-0 i A-60 Fire Class
Centralno posmična: A-0 i A-60 Fire Class