Hidraulična dizala Električna dizala Teretna dizala Bolnička dizala Brodska dizala Pokretne stepenice Pokretne trake Fasadna dizala  PETMS Sustav

DALJINSKI UPRAVLJAČKI I NADZORNI SISTEM ZA DIZALA (PETMS)

Daljinski Upravljački i Nadzorni Sistem omogućava direktnu vezu između objekta i našeg Nadzornog Centra preko fiksne telefonske linije ili mobilne mreže. U nekoliko sekundi, preko sofisticiranog state-of-the-art programiranja, dizala je moguće kontrolirati i dijagnosticirati od strane naših inženjera. Ovim sistemom spremni smo eliminirati uzastopne kvarove, predusretati kvarove i otkloniti ih prije zastoja rada dizala a samim time povećati sigurnost putnika (24-satna kontrola sigurnosti putnika, slučajnih ili namjernih oštećenja dizala). Povećana je pouzdanost, korisnost dizala te ostvarene maksimalne performanse.

JEDINSTVENA FUNKCIJA DOJAVE KVARA SMS

Petrc Elevator Upravljački i Nadzorni Sistem (PETMS) preko našeg centralnog računala (Servera) vrlo brzo nakon pojave kvara na nekom od dizala u ovome sistemu ima mogućnost slanja kratke tekstualne poruke (SMS) na mobilni uređaj našeg dežurnog servisera.
Na svečanoj sjednici Hrvatskog Gospodarskog vijeća - županijske Komore Rijeka 22. prosinca 2003. godine
, Petrc Dizalo d.o.o. primilo je plaketu Zlatna Kuna za Inovativna dostignuća u sigurnosti dizala .

Prvi GSM Wireless Telemonitoring Sistem Za Dizala
u Hrvatskoj.