Hidraulična dizala Električna dizala Teretna dizala Bolnička dizala Brodska dizala Pokretne stepenice Pokretne trake Fasadna dizala  PETMS Sustav

TERETNA DIZALA | DIZALA ZA AUTOMOBILE 

STANDARDNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE (TERETNA DIZALA)
Nosivost Kabina Vrata Vozno okno Jama Nadvišenje Brzina
1500kg 1700x2000 1400 2600x2350 1200 3600 0,2 m/s
2000kg 2000x2100 1400 2900x2450 1200 3600 0,2 m/s
2500kg 2000x2500 1400 2900x2850 1200 3600 0,2 m/s
3000kg 2300x2500 1400 3200x2850 1200 3600 0,2 m/s
3500kg 2500x2600 1400 3400x2950 1200 3600 0,2 m/s
4000kg 2600x2800 1400 3500x3150 1200 3600 0,2 m/s
 
STANDARDNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE (DIZALA ZA AUTOMOBILE)
Nosivost Kabina Vrata Vozno okno Jama Nadvišenje Brzina
3000kg 2300x4600 2200 3460x4845 1200 3600 0,2 m/s
3500kg 2300x5450 2200 3460x5745 1200 3600 0,2 m/s
4000kg 2500x5850 2400 3760x6095 1200 3600 0,2 m/s


Za specijalne, unikatne izvedbe prema zahtjevima kupaca molimo kontaktirajte nas.