Hidraulična dizala Električna dizala Teretna dizala Bolnička dizala Brodska dizala Pokretne stepenice Pokretne trake Fasadna dizala  PETMS Sustav

ELEKTRIČNA DIZALA SA STROJARNICOM  

STANDARDNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Nosivost Kabina Vrata Vozno okno Jama Nadvišenje Brzina
320kg 1000x900 700 1350x1360 1200-1300 3600-3800 1,0 - 1,6 m/s
480kg 1050x1200 800 1500x1670 1200-1300 3600-3800 1,0 - 1,6 m/s
630kg 1100x1400 800 1600x1850 1200-1300 3600-3800 1,0 - 1,6 m/s
800kg 1400x1350 900 1850x1800 1200-1300 3600-3800 1,0 - 1,6 m/s
1000kg 1400x1600 900 2050x1850 1200-1300 3600-3800 1,0 - 1,6 m/s
1250kg 1700x1500 1000 2150x2000 1200 3600 1,0 m/s
1500kg 1900x1750 1000 2350x2300 1200 3600 1,0 m/s
 

ELEKTRIČNA DIZALA BEZ STROJARNICE (MRL)  

STANDARDNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Nosivost Kabina Vrata Vozno okno Jama Nadvišenje Brzina
630kg (1:1) 1100x1400 900 1600x1800 400 3400 (3300) 1,0 m/s
630kg (2:1) 1100x1400 900 1600x1800 400 3100 (3000) 1,0 m/s
1000kg (1:1) 1100x2100 900 1600x2500 400 3400 (3300) 1,0 m/s
1000kg (2:1) 1100x2100 900 1600x2500 400 3100 (3000) 1,0 m/s


Za specijalne, unikatne izvedbe prema zahtjevima kupaca molimo kontaktirajte nas.